Pla Pilot Escola Solidària

Escola Solidària

 

Filosofia i Objectiu de les Escoles Solidàries

 • L’objectiu  Escoles Solidàries es basa a impulsar accions de voluntariat a les escoles d’educació primària i secundària d’Osona, amb l’acompanyament de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona (COV) i les entitats representades.
 • Integrar la Solidaritat i el Voluntariat com a segell d’una escola significa impregnar d’aquests valors a l’entorn social més proper. Els participants són els alumnes, les famílies, els docents i les entitats que conformen la COV, amb el suport de l’Administració.
 • La filosofia que impregna les accions de voluntariat és la de promoure la conscienciació social i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de la societat. El propòsit és el d’arribar a una transformació social que promogui una societat més justa.
 • L’assessorament i avaluació del projecte compten amb el lideratge de membres de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona i professorat de la UVic-UCC.

El voluntariat i la solidaritat a l’escola com acció transversal i transformadora

 • Una operació amb tres agents:
  – Les escoles d’Osona.
  – Les organitzacions integrades a la COV.
  – La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Les escoles d’Osona

 • Revisar les assignatures de caràcter social i trenar una línia d’ensenyament transversal sobre civisme, ApS i solidaritat i de col·laboració amb les entitats del tercer sector a partir de la COV.
 • Aconseguir que el segell ‘Escoles per la Justícia Social’ estigui reflectit dins el Projecte Educatiu de Centre (PEC).
 • Pràctiques i formacions seguint les assignatures (treball per competències) i que incloguin activitats concretes amb entitats de la COV.
 • Activitats conjuntes amb altres escoles, elaboració de material didàctic i visites a espais COV.

Coordinadora del Voluntariat d’Osona (COV)

 • Col·laborar amb les escoles.
  – Proporcionant informació i ajudant en la confecció de documentació i material didàctic.
  – Organitzant activitats per a fomentar l’aprenentatge significatiu i estades compartides amb centres escolars.
  – Fomentant el Voluntariat Familiar.
 • Documentar les activitats dels alumnes seguint les pautes marcades per la Universitat.
 • Fer de nexe entre les escoles i les entitats de la COV. A més a més, la de fer visible el pla pilot a través d’accions com el II Congrés del Voluntariat d’Osona (12 i 13 novembre 2021).

La UVic – Universitat Central de Catalunya

 • Col·laborar amb les escoles.
  – Proporcionant informació i ajudant en la confecció de documentació i material didàctic.
 • Avaluar els resultats.
 • Documentar les activitats.
 • El professorat de la UVic i els membres de la COV formen un equip d’assessorament i avaluació que treballa amb els docents i les entitats que conformen la Coordinadora del Voluntariat d’Osona.

Full de ruta. Curs 2021-2022

 • Elaboració d’un Pla Pilot que inclogui diferents tipologies d’escoles.
 • El projecte es prepara per a la comarca d’Osona, amb el suport de la UVic-UCC.
 • Exposició del Pla Pilot en el II Congrés del Voluntariat d’Osona.
 • Les escoles participants són:
 • CEES Seminari Vic (curs secundària – cicles formatius).
 • Els Castanyers de Viladrau (escola rural primària).
 • Les Escoles de Gurb (nivell primària).

Pla Pilot ‘Escoles Solidàries’

 • El Pla Pilot Escoles Solidàries (PPES) es basa a impulsar noves accions de voluntariat a les escoles per promoure la conscienciació social i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de la societat, sumades a les accions que ja s’estan portant a terme en els Centres Educatius i que quedin reflectides dins del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC). El PPES ha contactat amb diferents escoles d’Osona per tenir un mapa divers d’implementació. Així, per una banda hi ha escoles que hi participen del tot i d’altres on només hi haurà un nivell de primària implicat en el projecte. S’ha inclòs també, un Centre de Secundària, on s’imparteixen cicles Formatius. El PPES s’implementarà durant el curs 21-22,  i s’ha presentat oficialment en el Segon Congrés del Voluntariat d’Osona que es va celebrar el 12 i 13 de novembre del 2021 a l’Aula Magna de la UVic. Els centres aplicaran el PPES d’acord amb les seves necessitats, preocupacions i motivacions. La Coordinadora facilitarà a les escoles participants, acompanyament i treball en equip, amb el suport de la UVic-UCC. L’objectiu primer és que els alumnes (i entorn més proper) prenguin consciència de la Justícia Social.

logofooter

Fes-te voluntari

  Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "