Pla Pilot Escola Solidària

Escola Solidària

Pla Pilot “Escola Solidària”

 • El Pla Pilot Escola Solidària (PPES) promou l’educació en valors socials i cívics entorn la solidaritat, a partir de projectes de voluntariat recolzats per la Coordinadora del Voluntariat d’Osona, mostrant actituds de servei i de compromís ciutadà que impliquin tots els actors dels centres educatius: alumnes, docents i família.

Filosofia i Objectiu de les Escoles Solidàries

 • L’objectiu  Escola Solidàriaes basa a impulsar accions de voluntariat a les escoles d’educació primària i secundària d’Osona, amb l’acompanyament de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona (COV) i les entitats representades, amb l’avaluació de la UVic-UCC.
 • Integrar la Solidaritat i el Voluntariat com a segell d’una escola significa impregnar d’aquests valors a l’entorn social més proper. Els participants són els alumnes, les famílies, els docents i les entitats que conformen la COV, amb el suport de l’Administració.
 • La filosofia que impregna les accions de voluntariat és la de promoure la conscienciació social i la igualtat d’oportunitats de tots els membres de la societat. El propòsit és el d’arribar a una transformació social que promogui una societat més justa.
 • L’assessorament i avaluació del projecte compten amb el lideratge de membres de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona i professorat de la UVic-UCC.

El voluntariat i la solidaritat a l’escola com acció transversal i transformadora

 • Una operació amb tres agents:
  – Les escoles d’Osona.
  – Les organitzacions integrades a la COV.
  – La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Les escoles d’Osona

 • Revisar les assignatures de caràcter social i trenar una línia d’ensenyament transversal sobre civisme, ApS i solidaritat i de col·laboració amb les entitats del tercer sector a partir de la COV.
 • Aconseguir que el segell ‘Escoles per la Justícia Social’ estigui reflectit dins el Projecte Educatiu de Centre (PEC).
 • Pràctiques i formacions seguint les assignatures (treball per competències) i que incloguin activitats concretes amb entitats de la COV.
 • Activitats conjuntes amb altres escoles, elaboració de material didàctic i visites a espais COV.

Coordinadora del Voluntariat d’Osona (COV)

 • Col·laborar amb les escoles.
  – Proporcionant informació i ajudant en la confecció de documentació i material didàctic.
  – Organitzant activitats per a fomentar l’aprenentatge significatiu i estades compartides amb centres escolars.
  – Fomentant el Voluntariat Familiar.
 • Documentar les activitats dels alumnes seguint les pautes marcades per la Universitat.
 • Fer de nexe entre les escoles i les entitats de la COV. A més a més, la de fer visible el Pla Pilot a través d’accions com el III Congrés del Voluntariat d’Osona (10 i 11 novembre 2023).

La UVic – Universitat Central de Catalunya

 • Col·laborar amb les escoles.
  – Proporcionant informació i ajudant en la confecció de documentació i material didàctic.
 • Avaluar els resultats.
 • Documentar les activitats.
 • El professorat de la UVic i els membres de la COV formen un equip d’assessorament i avaluació que treballa amb els docents i les entitats que conformen la Coordinadora del Voluntariat d’Osona.

Full de ruta. Curs 2021-2022

 • Elaboració d’un Pla Pilot que inclogui diferents tipologies d’escoles.
 • El projecte es prepara per a la comarca d’Osona, amb el suport de la UVic-UCC.
 • Exposició del Pla Pilot en el II Congrés del Voluntariat d’Osona.
 • Les escoles participants són:
 • CEES Seminari Vic (curs secundària – cicles formatius).
 • Els Castanyers de Viladrau (escola rural primària).
 • Les Escoles de Gurb (nivell primària).

Full de ruta. Curs 2022-2023

 • Les escoles participants són:

  Escola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga.

  Escola l’Agullola Rupit.

  Escola Mare de Déu del Sol del Pont Roda de Ter.

  Institut Escola Mossèn Cinto Folgueroles.

  Escola Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà.

  Escola Sant Marc Calldetenes.

  L’Escorial – Vedruna Vic.

Full de ruta. Curs 2023-2024

 • Exposició del Pla Pilot en el III Congrés del Voluntariat d’Osona.
 • Les escoles participants són:

  Escola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga.

  Escola l’Agullola Rupit.

  Escola Mare de Déu del Sol del Pont Roda de Ter.

  Institut Escola Mossèn Cinto Folgueroles.

  Escola Voltregà Sant Hipòlit de Voltregà.

  Escola Sant Marc Calldetenes.

  L’Escorial – Vedruna Vic.

  Escola Sant Genís i Santa Agnès Taradell.

  Escola Sesmón d’Oló Santa Maria d’Oló.

  Institut Escola el  Cabrerés L’Esquirol.

  Escola Ildefons Cerdà Centelles.

  Institut del Voltreganès Les Masies de Voltregà.

logofooter

Fes-te voluntari

  Entitat de voluntariat

  Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "