Apadrinar un parc i respectar l’entorn

El 12 de març es va celebrar al Parc de l’Era d’en Sellés l’acte de cloenda que posava punt i seguit al projecte interdisciplinari en el que els alumnes de 4t d’ESO de FEDAC Vic han estat treballant durant els darrers mesos. Aquest projecte respon a la necessitat sorgida fa sis anys de realitzar una actuació real i significativa a l’entorn més proper a l’escola com és el propi parc.

Seguint la línia marcada des de l’Aprenentatge i Servei, en aquest cas, per la millora d’un espai verd de la ciutat de Vic, els alumnes se’n cuiden de viure, des d’un prisma totalment competencial, diferents reptes educatius que van més enllà de la pròpia aula: descripció de l’espai, identificació d’espècies ve-getals, estudi exhaustiu de la fauna, entre altres, són algunes de les propostes pedagògiques que s’han dut a terme per engegar aquest projecte tan ambi-ciós.

Un cop coneguda aquesta zona verda per tot l’alumnat, s’enquesta (mitjan-çant un formulari digital elaborat íntegrament per ells) els usuaris del parc per tal d’extreure les peticions i mancances que es detecten en el dia a dia. L’ob-jectiu principal és el fer una lectura real de les necessitats que ells veuen per tal de fer-ne un buidatge i llistat, que servirà per fer propostes de millora, totes elles redactades a través d’un manifest llegit durant el mateix acte de cloenda.

S’han fet, arran de les respostes dels usuaris, diverses actuacions per preser-var les espècies que el poblen, entre les que destacaria aplicar la tècnica del mulching durant una matinal.

L’acte de cloenda va comptar, a més d’integrants de l’escola i dels alumnes de quart, amb la presència de diferents membres de l’Ajuntament de Vic, el qual ha donat un suport incondicional al projecte. També van acompanyar l’acte diferents agents actius i visibles de l’Associació de Veïns del Barri Vic Nord, institució molt agraïda per la feina duta a terme per l’escola durant els últims sis anys.

La regidora d’educació, la Bet Franquesa, va ser l’encarregada d’obrir l’acte evidenciant la gran feina elaborada per FEDAC; el president de l’Associació de Veïns, en Jordi Matas, va expressar l’agraïment com a ciutadà del treball ben fet; la Paula Arumí, directora de l’escola, va destacar la importància d’un projecte d’aquestes característiques, on l’esforç comú de diferents agents fa que, a llarg termini, se’n puguin recollir els fruits. A continuació, els alumnes de quart van procedir a la lectura del manifest, també a recitar una selecció de haikus, composicions poètiques d’origen japonès, creades per ells mateixos dies enrere in situ en el parc. Finalment, l’acte va acabar amb la plantada d’un arbre.