Qui som

Presentació

La constitució de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona és un mandat sorgit del Primer Congrés del Voluntariat d’Osona, celebrat a les instal·lacions de la UVic els dies 8 i 9 de novembre del 2019. La crisi del coronavirus va forçar diferents ajornaments i, finalment, l’acte de constitució es va celebrar el divendres 3 de juliol del 2020, a les 7 de la tarda, a l’Aula Magna de la UVic, amb la presència d’una cinquantena de representants i membres de les diverses entitats fundadores de la Coordinadora.

La pandèmia del coronavirus ha tingut una extraordinària reacció social què s’ha traduït en una cadena infinita de solidaritat i d’accions de voluntariat, però sovint sense una referència clara. La Coordinadora del Voluntariat d’Osona ha de ser un interlocutor essencial en el disseny de futures estratègies que comportin mobilitzacions en l’àmbit de la solidaritat i el voluntariat al voltant de la comarca, a partir i al servei de les organitzacions dels membres de la Coordinadora.

El Primer Congrés del Voluntariat va comptar amb la participació de 250 inscrits i prop d’una vuitantena d’entitats i va evidenciar les ganes de posar en comú necessitats i objectius, de teixir relacions, de fer difusió de les entitats i dels seus projectes i obrir portes per facilitar i fomentar l’entrada de noves incorporacions al voluntariat.

Finalitats

  • La promoció i foment del Voluntariat mitjançant la potenciació de la vida associativa a la comarca d’Osona, el treball en xarxa, la convivència i la participació ciutadana.
  • Representar i defensar els interessos de les entitats, associacions, grups organitzats o persones que en formin part que treballen en l’àmbit del voluntariat.

Activitats

  • Promoure la creació i desenvolupament d’una plataforma web que faciliti la relació, coneixement i participació dels membres de l’Associació Coordinadora del Voluntariat d’Osona entre ells, la difusió pública de les seves activitats i la captació de voluntaris.
  • Ser actors de les relacions amb entitats del sector públic i privat que facilitin propostes d’interacció amb empreses de tots els sectors, de finançament i de serveis d’activitats pròpies de l’Associació Coordinadora del Voluntariat d’Osona o dels seus membres.
  • Ser garants de la celebració d’un acte públic anual de suport i reconeixement al Voluntariat d’Osona.

Contacte

Adreça
Fundació L’Esguard
Carrer Sant Pere, 4
08500 Vic

Telèfon
606380514

Entitats representades