OSONAMENT

Som una Fundació nascuda el 1978 que oferim atenció en logopèdia i una xarxa de recursos per cobrir les necessitats de rehabilitació, habitatge, oci i inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i addiccions a la comarca d’Osona. Ens diferenciem d’altres territoris perquè treballem amb una planificació integrada dels serveis de salut, socials i laborals per tal de garantir una atenció global i centrada en les persones, amb l’objectiu que aquestes recuperin el seu projecte de vida.

Contacte

Adreça
C. Josep Maria Selva, 2
08500 Vic

Telèfon
938895059

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "