Premi ‘COV Demà’ Innovació i Recerca

Formulari d’inscripció al Premi ‘COV Demà’ Innovació i Recerca 2023

Consulta les bases del premi 

Formulari d’inscripció per participar al Premi COV demà Innovació i Recerca, que premia el millor treball acadèmic.

  Carrega el teu treball al formulari

  Format dels treballs acceptats

  Els treballs hauran de ser en format PDF. També s’admetran vídeos com a complement. La mida máxima del treball són 2MB. Si ocupa més, s'haurà d'enviar per correu ordinari en suport digital (USB) a: Coordinadora de Voluntariat d’Osona. Carrer Verdaguer, 24 entl D. 08500 Vic.

  Accepto la política de privacitat
  Declaro que totes les dades facilitades són correctes

  Política de privacitat: Segons el que disposa la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquest formulari, seran tractades per la Coordinadora de Voluntariat d’Osona, amb l’objectiu de gestionar la prestació del servei sol·licitat. En cap cas es lliuraran les dades personals a empreses potencialment interessades.

  logofooter

  Fes-te voluntari

   Entitat de voluntariat

   Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "