Fundació Impulsa

La Fundació Impulsa promou la igualtat d’oportunitats dels joves i els acompanya en la seva formació i creixement personal. Aquests joves seleccionats segons criteris econòmics i de motivació per continuar estudiant reben suport per cursar cicles de formació professional (FP).

Contacte

Adreça
Carrer del Bisbe Morgades, 46
08500 Vic

Telèfon
93 130 72 12

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "