Càritas és expressió de l’amor de la comunitat cristiana vers els més necessitats. Aquest servei tan complex i estès per tot el bisbat de Vic requereix una junta, uns tècnics i uns voluntaris que ajudin a impulsar aquesta tasca a tota la diòcesi. És el que anomenem, impròpiament, Càritas Diocesana, uns serveis generals a la disposició de qualsevol Càritas d’una parròquia o d’un arxiprestat.

Contacte

Adreça
C. Bisbe Torras i Bages, 4
08500 Vic

Telèfon
93 886 04 83

logofooter

Fes-te voluntari

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "