Casal Claret

El Casal Claret és una associació sense ànim de lucre situada al bell mig de la ciutat de Vic.
La major part d’accions i projectes, si bé es realitzen en el si de l’entitat, estan vinculades en la dinàmica sociocultural de la ciutat i la comarca d’Osona atès que s’articulen promovent la inclusió social dels col•lectius migrants fomentant el seu reconeixement, la interculturalitat, el diàleg i la convivència.

Contacte

Adreça
C/Ramada 14
08500 Vic

Telèfon
938856924

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "