HOSPITALITAT M.D. LOURDES

Atenció a persones grans, malaltes o persones amb discapacitat. Una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu rebre i acollir a tothom que vulgui viure l’experiència d’un pelegrinatge a Lourdes, sigui creient o no. Un equip de persones voluntàries que fa aquest acompanyament a persones que per motius de salut o econòmics no podrien fer aquest viatge pels seus propis mitjans; així com una oferta d’activitats socials al llarg de l’any. Una entitat per totes les edats.

Contacte

Adreça
Rda. Camprodon, 2 Seminari
08500 Vic

Telèfon
649905292

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "