HOSPITALITAT M.D. LOURDES

Atenció a persones grans, malaltes o persones amb discapacitat. Una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu rebre i acollir a tothom que vulgui viure l’experiència d’un pelegrinatge a Lourdes, sigui creient o no. Un equip de persones voluntàries que fa aquest acompanyament a persones que per motius de salut o econòmics no podrien fer aquest viatge pels seus propis mitjans; així com una oferta d’activitats socials al llarg de l’any. Una entitat per totes les edats.

Contacte

Adreça
Rda. Camprodon, 2 Seminari
08500 Vic

Telèfon
649905292