Fundació P. Col·legi Sant Genís i Santa Agnès

Sant Genís i Santa Agnès. Som una escola petita situada al bell mig del poble de Taradell. Una escola familiar, acollidora, compromesa amb l’entorn i amb la seva gent. Comptem amb una línia d’infantil i primària, això ens permet una atenció personalitzada, uns aprenentatges significatius i una convivència afectuosa entre petits i grans. Alumnes, famílies i educadors/es formem una comunitat educativa cohesionada. Compartim, col·laborem i ens impliquem junts, com una ‘‘petita/gran’’ família. El nostre equip de mestres és estable i es compromet a oferir una educació coherent i de qualitat. Comptem amb especialistes de psicologia, logopèdia, educació física, educació musical, llengües estrangeres i noves tecnologies.

Contacte

Adreça
Plaça de la Rectoria, 2
08552 Taradell

Telèfon

93 8126015

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "