ADFO

ADFO. Associació Diversitat Funcional d’Osona busquem oportunitats per a les persones amb diversitat funcional de la comarca d’Osona.

Treballem d’acord als objectius de cada persona, amb tracte familiar des de fa 35 anys.

Contacte

Adreça
C. Sant Pere, 9
08500 Vic

Telèfon
93 883 29 49

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "