FHSC / Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic som una institució de serveis de salut i socials, tant en l’àmbit públic com privat, sense ànim de lucre. La nostra raó de ser és millorar la salut i/o benestar a les persones en situació de malaltia avançada, fragilitat i/o dependència i de les seves famílies, a la comarca d’Osona.

Contacte

Adreça
Rambla Hospital, 52
08500 Vic

Telèfon
93 883 33 00

E-mail
info@fhsc.cat

Web
fhsc.cat

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "