El Xocolater de Taradell i l’ADFO engeguen la campanya donem llum a l’ictus

ADFO.- El dia 29 d’octubre, amb motiu del Dia Internacional de l’ictus i amb la col·laboració del Grup Bon Preu, comença la campanya de captació de fons DONEM LLUM A L’ICTUS, per desenvolupar un sistema gamificat de telerehabilitació física de les persones que han patit un ictus.  Amb aquest projecte millorem la qualitat de vida de les persones amb lesions cròniques, reduint el risc d’exclusió social degut el seu deteriorament físic. ADFO i la UPC volen oferir una solució de rehabilitació física i cognitiva accessible que potenciï la qualitat de vida dels pacients amb lesions cròniques.

El sistema de rehabilitació

A Espanya cada any 120.000 persones pateixen un ictus, a Catalunya hi ha 13.000 diagnòstics nous cada any; aquestes persones necessiten rehabilitació física i cognitiva al llarg de la seva vida. Des de les entitats socials, veiem cada dia que més persones tenen més dificultats per accedir a la rehabilitació, ja sigui pel cost econòmic que suposa, com per les llargues llistes d’espera de la sanitat pública. Això provoca un progressiu abandó de les sessions de fisioteràpia i un deteriorament del seu estat de salut, el què comporta un elevat risc de patir un segon ictus i el consegüent augment de risc d’exclusió social. Davant d’aquesta realitat, la solució que estan desenvolupant ADFO i UPC, és un sistema de telerehabilitació física i cognitiva que augmenta l’autonomia i millora la qualitat de vida de les persones, optimitza el tractament a través del monitoratge de dades i augmenta l’accessibilitat. A través d’un sistema de captura de dades biomecàniques es poden realitzar tractaments i seguiments dels pacients en remot. Amb la gamificació aconseguim una major motivació de l’usuari i reduïm la taxa d’abandonament del tractament. Aquest projecte és una solució per les necessitats de les persones i dels professionals perquè s’ofereix rehabilitació de qualitat reduint els costos i, el més important, genera impacte social perquè a través de llicències RSC es facilitarà l‘accés a l’aplicació a les entitats del 3r sector.

La campanya

Amb una prova pilot i un assaig de viabilitat s’ha validat que el sistema funciona i per això es vol seguir treballant, introduint més jocs i més exercicis, ampliant la ludificació de tot el sistema i dissenyant el producte per posar-lo a disposició de les entitats socials de tot el territori. La campanya DONEM LLUM A L’ICTUS és una campanya de sensibilització i de captació de fons per fer possible els objectius que ens hem marcat. El Xocolater de Taradell i ADFO han unit esforços per vendre una bombeta de xocolata i tots els beneficis de la venda d’aquesta bombeta aniran destinats a finançar aquest projecte. Gràcies al Grup Bon Preu, el tret de sortida de la campanya es farà el dia 29 d’octubre, Dia Internacional de l’Ictus, venent bombetes de xocolata a l’Esclat de Malla.