Envellir, una nova etapa de la vida

VIC/estrip.- L’any 1990, Nacions Unides va proclamar el dia 1 d’octubre com el Dia Internacional de la Gent Gran mitjançant la resolució 45/106 de 14 de desembre i, des de llavors, aquesta data es commemora a tot el món. Amb aquest reportatge, l’Equip d’Atenció a les Persones Grans de l’Àrea de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic ens apropa als serveis, programes i activitats que ofereixen.

L’augment de l’esperança de vida està canviant l’estructura poblacional, tal com mostren aquestes dades comparatives dels anys 1981, 2011 i 2021 de la població de Vic.

L’envelliment de la població progressiu i constant, l’augment de l’esperança de vida i la cronificació d’algunes malalties, sumat als canvis socials en les atencions de les cures de les persones grans dins de la família i en les seves estructures a causa de la incorporació de la dona en el món laboral, fan que les Administracions hagin de buscar noves formes per atendre les necessitats de la població.

Arran de la implementació de les Lleis 39/2006 de 14 de desembre de promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i la 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, l’administració local aposten per reforçar l’atenció de la ciutadania a través de la incorporació de tècnics socials especialitzats en gent gran i dependència, amb l’objectiu de treballar de forma activa la promoció de l’autonomia i l’atenció a les dependències.

Funcions dels tècnicsEls serveis socials bàsics constitueixen un dispositiu d’informació, de diagnòstic, d’orientació, de suport, d’intervenció i d’assessorament individual i comunitari. Les principals funcions d’aquests tècnics son d’atendre totes les demandes i necessitats socials dels ciutadans, fer un primer diagnòstic i pla d’actuació i prescriure i gestionar   programes i recursos socials que tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament.

És un equip format per una coordinadora, 4 tècniques socials i una tècnica de salut. Comptem amb el suport de l’equip administratiu, dels integradors socials i de les treballadores familiars.

Actualment, tenim actius un total de 1633 expedients dins de l’equip de gent gran (persones de més de 65 anys). Estem atenent a 3736 persones amb situacions molt diverses: des de problemàtica econòmica, relacional, sol·licitud, derivacions a entitats del tercer sector del municipi, persones que es troben en centres residencials… i la promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, que és un gran gruix de la nostra de feina (Llei 39/2006 de 14 de desembre).

ConclusionsDavant el constant i continuat augment d’esperança de vida, les diferents situacions en què una persona pot envellir i els canvis en les formes de cura, ens trobem amb una nova realitat on s’han d’anar desplegant diverses formes d’intervenció per poder donar resposta i suport a cada persona i família sempre promovent l’atenció centrada en la persona.

I és en aquest marc en què les professionals que treballem en l’atenció a les persones grans vetllem per promoure tota mena d’accions i actuacions per fomentar la prevenció i l’envelliment actiu i desterrar els perjudicis i les connotacions negatives que comporta envellir.

Activitats per promoure l’envelliment actiu de la població

Tallers de memòriaEls tallers de memòria són un espai de trobada on un grup de persones grans exerciten la seva memòria, amb l’objectiu de no perdre capacitats. És la pràctica d’una sèrie d’activitats mentals que permet al participant agilitar els processos mentals que faciliten el record i la cognició. Es realitzen als centres cívics i als casals per la gent gran de forma setmanal.

CaminadesLa Caminada de la  gent gran és organitzada de forma anual i té per finalitat fomentar un estil de vida saludable entre la gent gran. Aquesta sol tenir diferents recorreguts amb distàncies diverses i aquest any 2022 ha tingut una participació de prop de 500 persones.

Festa de la primaveraDe forma anual, la celebració consisteix en una missa a la Catedral de Vic i un dinar popular al Recinte Firal El Sucre que acaba amb ball. Cada any té una participació d’unes 400 persones grans de Vic.

Activitat físicaEspai de trobada per a persones grans on es pretén que es mantinguin actius per ajudar a gaudir d’una millor salut. Es donen pautes d’activitat física adaptada a les possibilitats de cadascú. Es duen a terme en els diferents centres cívics, casals i també en el complex d’habitatges del Nadal.

Setmana de la gent granAl 2022 es va fer, per primera vegada, la setmana de la gent gran. Es van fer més de 30 activitats gratuïtes i obertes a tothom al llarg de 10 dies. Es va poder realitzar gràcies al treball entre l’Ajuntament, entitats, professionals i recursos per a la gent gran que treballen per seguir consolidant Vic com a ciutat saludable i amb qualitat de vida.

Serveis i programes per acompanyar a les persones de manera preventiva

TeleassistènciaÉs un servei que permet comunicar-te les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb professionals que estan preparats per oferir l’ajuda i l’acompanyament que necessiti la persona.

VoluntariatTenim 3 associacions que ofereixen a Vic la possibilitat d’acompanyar per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen soledat i introduir-los en activitats de socialització. Amics de la Gent Gran, ASHES i Creu Roja són entitats del nostre territori que treballen per combatre aquesta soledat no desitjada entre la gent gran de Vic.

Prevenció“Serveis socials més a prop” i “Vida i Dignitat” són 2 programes preventius adreçats a persones majors de 80 anys, no usuàries dels serveis socials bàsics. El programa consisteix en la realització d’entrevistes a domicili de la gent gran de Vic, per part de professionals de l’àmbit social, on es valora de forma multidimensional les necessitats personals (autonomia, percepció de l’estat de salut, situació de l’habitatge, etc.), es detecten situacions de risc o vulnerabilitat, i s’informa dels serveis del territori.

Agents digitalsDes de serveis socials es realitza suport digital per a gent gran. Poden contactar amb els agents digitals per WhatsApp i els acompanyen en gestions econòmiques, gestions de salut (aplicació La Meva Salut), tràmits amb l’administració local i gestions personals (correu electrònic, aplicacions al mòbil…).

Recursos per poder atendre persones en situacions de dependència

Servei d’atenció a domiciliÉs el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder executar les tasques habituals de la vida quotidiana. La finalitat és mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.

Centre de diaAquest servei s’adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. El centre de dia és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents. L’equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplinari.

Tràmit de prestacionsDins dels recursos de la cartera de serveis socials, trobem les prestacions econòmiques. Aquesta prestació pot ser mentre la persona amb dependència està al domicili convivint amb un familiar cuidador o bé per ajudar a pagar una empresa acreditada de servei d’atenció a domicili o per pagar una plaça privada de residència col·laboradora, quan la persona ja no pot continuar al seu domicili.

Acompanyament cuidadorsS’entén per cuidador o cuidadora principal aquella persona que dedica una gran part del seu temps a tenir cura d’una persona dependent. Aquesta responsabilitat pot ocasionar esgotament físic i emocional més o menys continuat. Per proporcionar a la persona amb dependència una atenció òptima és necessari que la persona cuidadora no professional mantingui el seu equilibri personal i rebi suport per desenvolupar la seva tasca en les millors condicions possibles. Amb l’objectiu de cuidar als familiars cuidadors es realitzen des de serveis socials (amb el suport de la Diputació), des del Departament de Salut i des de Creu Roja, els grups de suport emocional i d’ajuda mútua. Aquests grups són un espai de relació, acompanyament i suport psicològic i emocional que possibilita l’expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, la de les persones de les quals tenen cura.

Coordinació amb salutAl llarg de la vida, les persones podem tenir necessitats d’atenció sanitària o d’atenció social; en alguns casos, aquestes necessitats es presenten al mateix temps. Especialment en aquests moments, es fa necessària una atenció especialment coordinada per part dels serveis sanitaris i socials. I des de serveis socials treballem conjuntament amb les dues Àrees Bàsiques de Salut, les quals cadascuna disposa del seu treballador/a social sanitari, del municipi per poder per poder oferir a la persona gran una atenció integral i cobrir-li totes les àrees en les quals necessiti suport.