PA Nepal, escoles per treure els nens de les presons del Nepal

Prisoners Assistance Nepal (PA Nepal) és l’organització que impulsa l’activista nepalesa Indira Ranamagar. Fa 30 anys que vetlla pels drets fonamentals de les dones, els infants i les preses del seu país. Al Nepal, els fills i les filles dels presos viuen tancats amb els seus pares en presons precàries i superpoblades. Les persones preses i les seves famílies són durament estigmatitzades i marginades. La presó els fa pertànyer a la casta més baixa, la de les intocables, i creuen que l’energia del crim pot portar la destrucció a la família. Si una persona amb fills petits va a la presó, els infants hereten aquest karma i ningú se’n vol fer càrrec. Ni tan sols els familiars més propers. Per aquests infants, l’única solució per no quedar-se sols al carrer és viure a dins de la presó. Les condicions de les presons
del Nepal són duríssimes. Les persones internes hi viuen abandonades, dormint a terra per falta d’espai i en condicions higièniques i sanitàries deplorables. En alguns casos ni tan sols tenen accés a aigua potable.

L’Indira funda l’any 2000 l’organització Prisoners Assistance Nepal, reconeixent els presos i les preses com a víctimes del sistema penal nepalès. PA Nepal  acompanya de manera integral a les persones preses més vulnerables i a les seves famílies. Tant en la dura realitat a dins de les presons, com en la difícil  reintegració posterior. L’organització ha rescatat més de 2.000 nens i nenes que vivien en condicions inhumanes a dins de les presons. PA Nepal ha construït diferents escoles i cases d’acollida repartides per tot el país on ofereixen escolarització als fills de les persones internes i als de les famílies més vulnerables. Implicant a tota la comunitat per trencar l’estigma que el país té cap als presos. A més, han creat una línia educativa pròpia, escoles ‘Junkiri’. basada en les necessitats especials d’aquests alumnes, el seu empoderament i la sostenibilitat del planeta. Actualment ofereix escolarització al voltant de 300 nens i nenes.

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "