Artivisme al carrer en el mes de la Cooperació a VicJove

El passat 26 de març, Vic va viure una jor-nada d’artivisme al carrer, en el marc de la progra-mació del mes de la cooperació a Vicjove. L’Arti-visme busca la transformació social a través de l’art, i sovint va vinculat a l’art de carrer o art urbà. I en aquesta jornada de Vic la paraula artivisme va prendre tot el sentit perquè va ser un acte on els joves varen deixar sentir la seva veu a través de diferents formes d’art: música, dansa i arts plàsti-ques. Una jornada on es varen posar de manifest talents amagats que a la vegada anaven acom-panyats d’un missatge de consciència social i col·lectiva. “Som les llavors del futur” va ser el missatge que va quedar plasmat al mur de la Pla-ça Amusic, al barri de l’Horta Vermella en aquesta jornada d’artivisme. Un missatge que aposta per uns joves que són el motor de canvi de la societat, uns joves que defensen un món divers, equitatiu, intercultural i feminista.

La il·lustradora i muralista social Iris Serrano va ser l’encarregada de la realització del mural multicolor que va donar vida a un mur del barri de l’Horta Vermella, pel qual setmanalment hi passen cen-tenars de joves que es mouen en el seu dia a dia. A més aquella tarda, l’acompanyaven una desena de joves de la ciutat, que varen mostrar les seves habilitats artístiques a través del ball i de la música de diferents estils en un escenari a l’aire lliure mun-tat per l’ocasió. En Solo i la Vane, en Bilal Achali, en Justice, la Clàudia i la Lucia, entre d’altres: tots joves de la ciutat que varen oferir una mostra de les seves habilitats artístiques al públic assistent.

Al fi nal, una tarda plena d’activitat on els joves eren els protagonistes, uns joves que volen fer sentir la seva veu i sentir-se part d’una societat que sovint no els té en compte. La jornada formava part d’un programa d’activitats conjunt entre la regidoria de cooperació i VicJove, emmarcat dins del Pla de sensibilització municipal i que compta amb el su-port de la Diputació de Barcelona.

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "