Exposen les obres de les Parelles Artístiques a Centelles

Divendres 9 d’abril es va in-augurar l’exposició de les obres d’Osona de la 14a edició de Parelles Artístiques al Cen-tre d’Art El Marçó Vell de Centelles. Aquesta mostra, formada per 14 obres de diferents disciplines realitzades per parelles artístiques vinculades a Osonament, s’havia d’exposar la primavera passada, però es va suspendre a causa de la pandèmia de la Covid-19. Ara, es podrà visitar fins al 16 de maig: els dissabtes de 18 a 20h i els diumenges i festius, de 12 a 14h i de 18 a 20h.
En els parlaments inaugurals, l’alcalde de Centelles, Josep Paré, va posar en valor aquest «projecte social que té clars beneficis per a les parelles participants» i va recordar que l’Ajuntament del municipi ha donat suport a la iniciativa dels deus seus inicis, que va coinci-dir amb l’època en què l’exalcalde de Cente-lles, Miquel Arisa, era president del Patronat d’Osonament. Paré també va parlar de les obres exposades, fent èmfasi en la participa-ció d’una parella amb vincles a Centelles.

La 15a edició pel junyAquesta és la darrera exposició de les obres d’Osona de la 14a edició. A partir del juny, es presentaran les obres que noves parelles estan creant i que formaran part de la 15a, la qual es presentarà el mes de juny.
“Parelles Artístiques, experiències creatives per la salut mental” fomenta el contacte so-cial entre persones amb i sense diagnòstic de salut mental. Alhora, utilitza l’art com a eina terapèutica que ajuda a les persones a millo-rar el seu benestar emocional, facilitant la seva expressió i comunicació i el seu desenvolupa-ment personal. El projecte rep el suport des dels seus inicis de BBVA i Fundació Antiga Caixa Manlleu.