Inscripcions Jornades Voluntariat 2023

Formulari d’inscripció a les 3es Jornades del Voluntariat d’Osona.

10 i 11 de novembre del 2023

Sala Mercè Torrents de la Universitat de Vic

    logofooter

    Fes-te voluntari

      Entitat de voluntariat

      Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "