Inscripcions Congrés 2021

Formulari d’inscripció al II Congrés del Voluntariat d’Osona.

12 i 13 de novembre del 2021

Aula Magna de la Universitat de Vic

  Les inscripcions estaran condicionades a la normativa vigent, la qual vindrà determinada per les autoritats sanitàries "

  logofooter

  Fes-te voluntari

   Entitat de voluntariat

   Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "