Dur a terme activitat de ioga, ball o tècniques corporals