Àmbit: Social i sanitari

Coordinadora del Voluntariat d’Osona

  • La promoció i foment del Voluntariat mitjançant la potenciació de la vida associativa a la comarca d’Osona, el treball en xarxa, la convivència i la participació ciutadana.
  • Representar i defensar els interessos de les entitats, associacions, grups organitzats o persones que en formin part que treballen en l’àmbit del voluntariat.
  • Promoure la creació i desenvolupament d’una plataforma web que faciliti la relació, coneixement i participació dels membres de l’Associació Coordinadora del Voluntariat d’Osona entre ells, la difusió pública de les seves activitats i la captació de voluntaris.
  • Ser actors de les relacions amb entitats del sector públic i privat que facilitin propostes d’interacció amb empreses de tots els sectors, de finançament i de serveis d’activitats pròpies de l’Associació Coordinadora del Voluntariat d’Osona o dels seus membres.
  • Ser garants de la celebració d’un acte públic anual de suport i reconeixement al Voluntariat d’Osona.

Contacte

Espai UVic del Remei

Passeig de la Generalitat, 48

08500 Vic

Telèfon
618545703

CENTRE RESORT

L’associació Centre Resort dona suport a la llar i serveis d’habitatge a persones adultes amb discapacitat intel·lectual o amb problemàtica derivada de malaltia mental amb o sense trastorns de conducta.

Contacte

Adreça
Mas Cal Gitanet s/n
08503 Gurb

Telèfon
660 20 33 66

JUNTS HI VEIEM MILLOR

El nostre principal objectiu és ajudar a tota persona que tingui alguna deficiència visual, encarrilar-la cap a organitzacions que poden ajudar-lo i, sobretot, donar-li suport personal i contacte humà.

Contacte

Adreça
Carrer de la Soledat, 13. Casal Guiteras.
08500 Vic

Telèfon
677 731 085

AMICS DE LA GENT GRAN

Quan vam fundar Amics de la Gent Gran teníem un objectiu: lluitar contra la soledat no desitjada i l’aïllament social al qual queden exposades milions de persones grans. Som una entitat que, des del 1987, vol construir un món que reconegui la singularitat, valor únic i paper fonamental que la gent gran juga a la societat.

Contacte

Adreça (Delegació Osona)
Carrer de Miquel Martí I Pol, 1
08500 Vic

Telèfon
620 590 736

EAP OSONA SUD-ALT CONGOST

L ‘ EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP és un centre sanitari obert a la comunitat, que ofereix serveis sanitaris i socials d ́alta qualitat al pacient, cercant la millora continua, oferint un tracte acollidor i solidari, una atenció integral al ciutadà i desenvolupant projectes de recerca i innovació.

Contacte

Adreça
carrer Pla del Mestre, 7
08540 Centelles

Telèfon

93 881 04 85

E-mail
ltuneu@ebacentelles.cat

Consorci Hospitalari de Vic – CHV

Compromesos amb la salut de les persones. Oferim serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental a la comarca d’Osona.

Contacte

Adreça
Carrer Francesc Pla ‘El Vigatà’, 1
08500 Vic

Telèfon
93 889 11 11

ADFO

ADFO. Associació Diversitat Funcional d’Osona busquem oportunitats per a les persones amb diversitat funcional de la comarca d’Osona.

Treballem d’acord als objectius de cada persona, amb tracte familiar des de fa 35 anys.

Contacte

Adreça
C. Sant Pere, 9
08500 Vic

Telèfon
93 883 29 49

Pinkmama

L’Associació Tapís som una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1984 amb la finalitat de poder donar resposta a les dificultats derivades de l’exclusió sociolaboral que afecten a molts ciutadans i ciutadanes de Vic i de la comarca d’Osona.

Contacte

Adreça
08560 Manlleu

Telèfon

logofooter

Fes-te voluntari

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "