Àmbit: Social i sanitari

Fundació L’Esguard

Fundació L’Esguard. Som una entitat socialment compromesa que vetlla per l’atenció integral i els drets de les persones de les comarques d’Osona i del Valles Oriental amb disCapacitat intel·lectual, problemes de salut mental i vellesa.

Contacte

Adreça
C. Sant Pere, 4
08500 Vic

Telèfon
931 315 641

Coordinadora del Voluntariat d’Osona

  • La promoció i foment del Voluntariat mitjançant la potenciació de la vida associativa a la comarca d’Osona, el treball en xarxa, la convivència i la participació ciutadana.
  • Representar i defensar els interessos de les entitats, associacions, grups organitzats o persones que en formin part que treballen en l’àmbit del voluntariat.
  • Promoure la creació i desenvolupament d’una plataforma web que faciliti la relació, coneixement i participació dels membres de l’Associació Coordinadora del Voluntariat d’Osona entre ells, la difusió pública de les seves activitats i la captació de voluntaris.
  • Ser actors de les relacions amb entitats del sector públic i privat que facilitin propostes d’interacció amb empreses de tots els sectors, de finançament i de serveis d’activitats pròpies de l’Associació Coordinadora del Voluntariat d’Osona o dels seus membres.
  • Ser garants de la celebració d’un acte públic anual de suport i reconeixement al Voluntariat d’Osona.

Contacte

Espai UVic del Remei

Passeig de la Generalitat, 48

08500 Vic

Telèfon
618545703

AMICS DE SANT FRANCESC S’HI MORIA

Vetllar per la conservació i la dinamització de l’ermita i l’entorn de Sant Francesc s’hi Moria, actes culturals, lúdics, artístics, aplecs i concerts.

Contacte

Adreça
Carrer Santaló, 80, baixos
08021 Barcelona

Telèfon
93 889 21 94

Càritas és expressió de l’amor de la comunitat cristiana vers els més necessitats. Aquest servei tan complex i estès per tot el bisbat de Vic requereix una junta, uns tècnics i uns voluntaris que ajudin a impulsar aquesta tasca a tota la diòcesi. És el que anomenem, impròpiament, Càritas Diocesana, uns serveis generals a la disposició de qualsevol Càritas d’una parròquia o d’un arxiprestat.

Contacte

Adreça
C. Bisbe Torras i Bages, 4
08500 Vic

Telèfon
93 886 04 83

CENTRE RESORT

L’associació Centre Resort dona suport a la llar i serveis d’habitatge a persones adultes amb discapacitat intel·lectual o amb problemàtica derivada de malaltia mental amb o sense trastorns de conducta.

Contacte

Adreça
Mas Cal Gitanet s/n
08503 Gurb

Telèfon
660 20 33 66

AMICS DE LA GENT GRAN

Quan vam fundar Amics de la Gent Gran teníem un objectiu: lluitar contra la soledat no desitjada i l’aïllament social al qual queden exposades milions de persones grans. Som una entitat que, des del 1987, vol construir un món que reconegui la singularitat, valor únic i paper fonamental que la gent gran juga a la societat.

Contacte

Adreça (Delegació Osona)
Carrer de Miquel Martí I Pol, 1
08500 Vic

Telèfon
620 590 736

EAP OSONA SUD-ALT CONGOST

L ‘ EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP és un centre sanitari obert a la comunitat, que ofereix serveis sanitaris i socials d ́alta qualitat al pacient, cercant la millora continua, oferint un tracte acollidor i solidari, una atenció integral al ciutadà i desenvolupant projectes de recerca i innovació.

Contacte

Adreça
carrer Pla del Mestre, 7
08540 Centelles

Telèfon

93 881 04 85

E-mail
ltuneu@ebacentelles.cat

Consorci Hospitalari de Vic – CHV

Compromesos amb la salut de les persones. Oferim serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental a la comarca d’Osona.

Contacte

Adreça
Carrer Francesc Pla ‘El Vigatà’, 1
08500 Vic

Telèfon
93 889 11 11

logofooter

Fes-te voluntari

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "