El Sarró de Manlleu ha canviat el sistema d’entrega d’aliments

MANLLEU/estrip.- En els darrers anys, el servei d’entrega d’aliments de Manlleu, el Sarró, ha esdevingut un recurs essencial per a la cobertura de les necessitats bàsiques de la població més vulnerable. L’augment progressiu del nombre de ciutadans i ciutadanes que tenen dificultats per cobrir necessitats com ara l’alimentació, ha fet que es redefinís el model d’atenció del servei per adaptar-lo a les demandes de la realitat actual del municipi.

El passat 31 de gener, el Sarró va iniciar un nou sistema d’entregues que se centra totalment en les necessitats de la persona. Amb aquest canvi es vol aconseguir una distribució d’aliments més digna i oferir una major autonomia alimentària. El nou model es basa en un sistema de puntuació que es dona des de Serveis Socials i que determina la quantitat màxima d’aliments que pot recollir cada nucli familiar. La puntuació va entre 25 i 60 punts, en funció del nombre de persones que integren la família, els ingressos i les seves necessitats. Cada producte té una determinada puntuació, en funció de les existències disponibles o el seu valor nutritiu. Amb aquest nou sistema, les persones usuàries poden escollir els aliments que més s’adeqüen a les seves necessitats evitant així que es llencin o es facin malbé els productes que no s’acaben consumint.

Amb l’anterior sistema els usuaris i usuàries arribaven i es trobaven uns carros de compra preparats amb menjar. Amb el nou model s’aconsegueix dignificar la recollida d’aliments, donant més llibertat i responsabilitat a la persona, perquè triï allò que realment necessiti o més li convingui.

Al llarg del 2022 el Sarró ha atès 567 famílies, totes elles vinculades a Serveis Socials. En total 1864 persones han estat usuàries del servei, 754 menors d’edat, dels quals 314 són menors de 8 anys i 86 són nadons de menys de dos anys.

Una peça clau d’aquest nou Sarró és el voluntariat, que s’encarrega d’acollir, orientar i ajudar a les famílies que acudeixen a l’espai a buscar-hi aliments. Entre Creu Roja i Càritas s’hi aporten unes 20 persones voluntàries.