Els clients de Bonpreu i Esclat donen 49.989 € a la a la Fundació Jubert Figueras

LES MASIES DE VOLTREGÀ.- El mes de desembre, els clients de Bonpreu i Esclat van realitzar 290.008 donacions que han fet possible recaptar 49.989 euros per a la Fundació Jubert Figueras. Les persones benefi ciàries són els familiars de persones hospitalitzades, desplaçades de la seva residència habitual, amb pocs recursos econòmics a qui se’ls hi ofereix allotjament i suport emocional, a través de pisos situats a prop dels grans hospitals de referència de la ciutat i àrees   d’influència de Barcelona. La sanitat pública cobreix les despeses del pacient però no les dels familiars, i quan l’estada de la persona malalta a l’hospital és llarga pot comportar difi cultats econòmiques per a la família. Aquest mes de juny, les donacions a través l’Arrodoniment Solidari aniran destinades a l’Associació Sèlvans, amb el seu projecte destinat a protegir boscos centenaris que contenen arbres singulars que es troben en risc imminent de ser tallats. Des de febrer de 2019, Bon Preu ha col·laborat amb més de 26 associacions i ha recaptat més d’1,5 milions d’euros a través d’aquesta iniciativa solidària.