Els clients de Bonpreu i Esclat donen 49.989 € a la a la Fundació Jubert Figueras

LES MASIES DE VOLTREGÀ.- El mes de desembre, els clients de Bonpreu i Esclat van realitzar 290.008 donacions que han fet possible recaptar 49.989 euros per a la Fundació Jubert Figueras. Les persones benefi ciàries són els familiars de persones hospitalitzades, desplaçades de la seva residència habitual, amb pocs recursos econòmics a qui se’ls hi ofereix allotjament i suport emocional, a través de pisos situats a prop dels grans hospitals de referència de la ciutat i àrees   d’influència de Barcelona. La sanitat pública cobreix les despeses del pacient però no les dels familiars, i quan l’estada de la persona malalta a l’hospital és llarga pot comportar difi cultats econòmiques per a la família. Aquest mes de juny, les donacions a través l’Arrodoniment Solidari aniran destinades a l’Associació Sèlvans, amb el seu projecte destinat a protegir boscos centenaris que contenen arbres singulars que es troben en risc imminent de ser tallats. Des de febrer de 2019, Bon Preu ha col·laborat amb més de 26 associacions i ha recaptat més d’1,5 milions d’euros a través d’aquesta iniciativa solidària.

logofooter

Fes-te voluntari

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "