En un any de Covid, Càritas Torelló ha mantingut l’activitat i els serveis

TORELLÓ.- Càritas Torelló va presentar, el dimarts 15 de juny, la memòria del 2020 a l’entrada del Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera. En l’acte hi van participar molts voluntaris de l’entitat i els detalls els van anar desgranant els diferents responsables, els quals anava introduint el director de Càritas Torelló, Ramon Martínez. Un cop detallades les diferents accions, activitats i desglossat el pressupost, l’alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, va cloure la presentació agraint als presents la tasca feta i la bona entesa amb els serveis socials del municipi. També va fer una breu intervenció Rufí Cerdan, director de Càritas Diocesana del
Bisbat de Vic, en un dels seus darrers actes en el càrrec.

En l’actualitat Càritas compta amb 41 persones voluntàries que l’any 2020 van dedicar més de mil hores per seguir acompanyant les persones i cobrir les seves necessitats, agreujades per la pandèmia. En la memòria també es destaca el compromís, la solidaritat i la col·laboració de les empreses i institucions per contribuir a mantenir els projectes socials que estan en marxa per combatre la pobresa i la injustícia social. Hi va haver un agraïment especial per als 15 socis, 43 donants i les persones que van participar en les 5 accions de captació. Han volgut destacar els diferents gests de comunicació i sensibilització per convidar a la societat a la implicació i el compromís davant la injustícia social, fent actes públics i participant en diferents mitjans de comunicació. Els ingressos del 2020 van superar els 36 mil euros, pràcticament la meitat han estat gràcies als col·laboradors periòdics, donants i activitats en favor de Càritas. La resta dels diners
han estat 14 mil euros de convenis amb l’Administració i altres ingressos la resta. Quant a les despeses, vuit mil euros en el programa d’acollida, una xifra semblant a la destinada a tota la resta de programes. Quasi 17 mil euros han estat les despeses del ‘pis de pas’ Teramunt. Dos mil euros ha estat el balanç positiu.

Els projectes d’acollida i acompanyament social han beneficiat a 247 persones, un 72% procedents d’altres països. Un equip de 5 voluntaris s’han cuidat de  facilitar la cobertura de les necessitats bàsiques d’aquestes persones, un 59% dones, per poder viure dignament i millorar la seva situació personal i social. En els projectes d’inclusió social la participació ha estat de 122 persones i tretze els voluntaris. S’ha fet suport a l’escolarització i reforç escolar, suport a les activitats extraescolars i al casal d’estiu, projectes de suport en l’adquisició de competències lingüístiques, tallers inclusius amb els horts solidaris i acompanyament a la gent gran a través del programa Fars – Fem companyia. Aquesta acció amb la gent gran està donant els seus fruits, perquè la gran majoria de persones
que es detecten amb problemes de solitud no desitjada acaben participant en el projecte.

Quant al projecte per un habitatge digne, s’acull i acompanya les persones i les famílies perquè tinguin accés a una llar digne. Col·laboren a oferir pisos d’inclusió social a persones que viuen en situació d’exclusió residencial per
tal que puguin millorar les seves condicions de vida. Es disposa d’un pis d’acollida temporal, però es troben moltes dificultats perquè els participants acabin trobant una llar adequada a causa, també, de l’escàs mercat d’habitatge del municipi.

En la memòria, el director diu ‘hem treballat intensament per mantenir viva l’essència de Càritas; compartir, escoltar i posar-nos al lloc de l’altre’. Participar en el voluntariat, en qualsevol dels projectes, o col·laborar econòmicament de manera puntual o fixa és una opció a proposar a través del mail caritastorello@caritasbv.
cat