La Fundació Antiga Caixa Manlleu dona suport a les entitats i cedeix gratuïtament l’Auditori de Manlleu

MANLLEU.- La Fundació Antiga Caixa Manlleu posa a disposició de les entitats de la comarca d’Osona, de forma gratuïta, l’Auditori que té a Manlleu amb l’ànim de donar suport a la cultura i a l’acció social tan tocats per la crisi actual. Amb aquesta acció es vol facilitar a les entitats que puguin programar i organitzar actes per recaptar fons per tot allò que estimin més necessari.

El foment de la cohesió social, l’accés gratuït a la cultura, la igualtat d’oportunitats, el suport a les entitats del territori, entre d’altres, són objec-tius que treballa la fundació per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. Ara més que mai, fer xarxa amb altres entitats ens permet assumir nous reptes, arribar a llocs on nosal-tres mateixos no arribaríem, perquè compartim idees, coneixements i experiències, i junts ens fem més forts. Ens necessitem els uns als al-tres, perquè només junts tindrem més opcions de sortida. I perquè enfortir les entitats també és combatre la pandèmia.