La Fundació Antiga Caixa Manlleu dona suport a les entitats i cedeix gratuïtament l’Auditori de Manlleu

MANLLEU.- La Fundació Antiga Caixa Manlleu posa a disposició de les entitats de la comarca d’Osona, de forma gratuïta, l’Auditori que té a Manlleu amb l’ànim de donar suport a la cultura i a l’acció social tan tocats per la crisi actual. Amb aquesta acció es vol facilitar a les entitats que puguin programar i organitzar actes per recaptar fons per tot allò que estimin més necessari.

El foment de la cohesió social, l’accés gratuït a la cultura, la igualtat d’oportunitats, el suport a les entitats del territori, entre d’altres, són objec-tius que treballa la fundació per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. Ara més que mai, fer xarxa amb altres entitats ens permet assumir nous reptes, arribar a llocs on nosal-tres mateixos no arribaríem, perquè compartim idees, coneixements i experiències, i junts ens fem més forts. Ens necessitem els uns als al-tres, perquè només junts tindrem més opcions de sortida. I perquè enfortir les entitats també és combatre la pandèmia.

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "