La iniciativa BiciBús de Vic s’estén arreu de Catalunya

El març de 2020, abans del confinament per coronavirus, dues mestres, l’Helena Vilardell i la Marga Pou, engresquen alguns alumnes i inicien el camí que s’anirà transformant en l’experiència de bicibús més gran d’Europa, amb prop de 300 escolars pedalant cada divendres cap a 10 escoles d’Osona.

OSONA.- El bicibús és una proposta col·laborativa, sorgida del projecte Canvis en Cadena, on hi ha implicada la comunitat educativa. En l’actualitat hi ha 15 línies del bicibús a Vic i Sant Julià de Vilatorta en funcionament. Una comunitat educativa representant 10 centres educatius i en la qual participen més de 250 escolars pedalant i un munt de voluntaris, un mínim de quatre per línia. La iniciativa ha traspassat fronteres i ha despertat interès arreu del país, així en aquests moments ja hi ha funcionant línies del bicibús a Barcelona, Gavà i Sant Cugat del Vallès i hi ha diferents municipis engrescats en començar el proper curs.

Els nens i joves van de casa a l’escola amb bicicleta, i ho fan en grup, acompanyats per persones voluntàries adultes. L’organització
i coordinació és per part de les famílies, a través de l’AFA o AMPA de l’escola i gràcies a una app on es fan les inscripcions i es detalla
tota la informació. L’itinerari de les línies del bicibús s’escull en funció de les zones on viuen les famílies. I és que circular en grup té molts avantatges i es creen sinergies entre alumnes i entre famílies, però la més important és la seguretat, ja que la resta de vehicles respecten més les bicicletes quan van en grup.

Els seus objectius principals són promoure el canvi cap a una mobilitat sostenible davant l’emergència La iniciativa BiciBús de Vic s’estén ar reu de Catalunya cia climàtica; adquirir noves habilitats i més autonomia personal; i millorar la salut i rendiment escolar dels infants. La història del bicibús arranca a partir del centre educatiu Elpetitmiquel (Vic) i quan dues mestres, l’Helena Vilardell i la Marga Pou, acompanyen amb bici, el març del 2020, un grup d’alumnes pel tram més perillós i concorregut de la ciutat de Vic. La proposta queda aturada pel confinament fruit de la pandèmia, però l’Ajuntament de Vic s’implica en el projecte amb més carrils bici.

logofooter

Fes-te voluntari

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "