Tac Osona engega una empresa d’inserció amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manlleu

MANLLEU.- El passat 30 d’abril es va presentar l’empresa Tac Osona Empresa d’Inserció SLU, creada per la Fundació Tac Osona, l’empresa social de Sant Tomàs, amb el suport i l’impuls de l’Ajuntament de Manlleu, i que es dedica a inserir sociolaboralment en el sector de la neteja i el manteniment d’espais persones que tenen difi cultats per trobar feina. El dia d’avui l’empresa d’inserció compta amb 15 persones treballadores en procés d’inserció, 8 homes i 7 dones, principalment de Manlleu, la majoria de més de 45 anys.

En l’acte de presentació, per part de Sant Tomàs i Tac Osona van intervenir el vicepresident primer, Bernat Prat, el director de l’Àrea Empresarial, Ricard Gorgals, i la responsable de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional, Chus Cordero, i per part de l’Ajuntament de Manlleu, l’alcalde, Àlex Garrido, el regidor de Promoció Econòmica, Eudald Sellarès, i el regidor de Serveis Socials i membre del patronat de Sant Tomàs en representació del consistori manlleuenc, Pere Compte. També hi van participar dos treballadors de l’empresa d’inserció, Yaritza Ribera i Mohamed Rouji. La presentació es va fer a la Piscina Municipal de Manlleu que, precisament, és una de les instal·lacions que netegen persones de l’empresa d’inserció de Tac Osona.

En la presentació, l’alcalde va explicar que «a Manlleu hi ha un atur estructural de persones que fa molts anys que no troben una feina, i que, sense ajuda, tenen molt difícil aconseguir una oportunitat laboral. Des de l’empresa d’inserció se’ls dona precisament l’oportunitat de treballar i d’acabar inserint-se en el mercat de treball». L’empresa d’inserció és un complement a l’activitat de Centre Especial de Treball (CET) que realitza la Fundació Tac Osona, per atendre aquest altre collectiu i poder cobrir vacants de llocs de treball que fi ns ara no es podien cobrir amb persones amb discapacitat. Bernat Prat va explicar que el Patronat de Tac Osona va aprovar la creació de l’empresa d’inserció el 2019, i es va posar en marxa el primer trimestre de 2020, just abans de la pandèmia de la Covid-19. Prat va destacar que «les persones contractades per l’empresa d’inserció treballen conjuntament amb persones del CET, i la diversitat de perfils, amb diferents talents i capacitats, suposa un enriquiment per a l’organització i afavoreix la inclusió dels diferents col·lectius».

Per part seva, el regidor Pere Compte va agrair la tasca de les entitats socials a l’hora de treballar conjuntament amb les administracions per donar resposta a les necessitats de la societat, i va remarcar que «sempre hi són quan les necessitem». El regidor Eudald Sellarès va agrair el treball transversal a dins de l’Ajuntament i en coordinació amb les entitats socials i va remarcar la importància d’oferir oportunitats a les persones que ho necessiten, com fa l’empresa d’inserció.

Ricard Gorgals va explicar que la necessitat de crear Tac Osona Empresa d’Inserció SLU es va detectar a la Xarxa d’Iniciatives d’Economia Social i Solidària (XEES) de Manlleu, de la qual Tac Osona en forma part. Després d’un treball conjunt entre Tac i l’Ajuntament per veure com es podia oferir una sortida laboral a aquestes persones en situació vulnerable desocupades es va impulsar l’empresa d’inserció per treballar en el sector de la neteja, la desinfecció i el manteniment d’espais. Gorgals també va afi rmar que després d’un any de funcionament, el balanç és positiu, ja que si bé ha estat un any difícil per la pandèmia de la Covid-19, en el sector de la neteja i la desinfecció hi ha hagut feina, i Tac Osona ha incrementat els clients d’aquest sector i ha pogut ocupar-hi persones.