Montserrat Freixer passarà a ostentar la presidència d’Honor d’Osona contra el Càncer

VIC.- La Junta Directiva d’Osona contra el Càncer ha convocat Assemblea General pel divendres 25 de març, a dos quarts de vuit del vespre, a l’auditori Marià Vila d’Abadal del Sucre de Vic, i amb dos punts molt destacats com són la renovació de la presidència i el nomenament de Montserrat Freixer com a Presidenta d’Honor de l’entitat. Tot i que les candidatures per a l’elecció dels membres de la Junta Directiva que s’han de renovar o designar poden presentar-se fins vint-i-quatre hores abans de l’Assemblea. En aquests moments, l’entitat té més de 2.500 socis, una quarentena de juntes locals i prop de 450 voluntaris.

Montserrat Freixer, presidenta d’Osona contra el Càncer des de la seva fundació l’abril del 1998, ha rebut una immensitat de reconeixements per la seva tasca al capdevant de l’entitat, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, la Medalla d’Or de la ciutat de Vic o el premi Osonenc de l’Any, entre d’altres.

Aquesta és l’ordre del dia prevista pel darrer divendres de març a l’Auditori del Sucre: 1r. Lectura de l’acta de l’Assemblea 2021. 2n. Examen i, si escau, aprovació de la memòria de la gestió de la Junta Directiva durant l’exercici 2021. 3r. Examen i, si escau, aprovació dels comptes de l’exercici 2021, tancat a 31 de desembre. 4t. Examen i, si escau, aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent 2022. 5è. Renovació de càrrecs: presidència i sis vocalies de la Junta Directiva. Votació de les candidatures. 6è. Proposta i, si escau, aprovació de la creació de la presidència d’honor d’Osona Contra el Càncer i nomenament de Montserrat Freixer Puntí com a presidenta d’honor d’Osona Contra el Càncer. 7è. Designació dels dos socis que, amb la presidenta sortint, signaran i aprovaran l’acta de l’Assemblea d’enguany. 8è. Precs i preguntes. Per motius de seguretat i com a mesura de prevenció de la COVID-19, enguany no s’oferirà la conferència ni l’actuació posteriors a l’assemblea.

logofooter

Fes-te voluntari

    Entitat de voluntariat

    Que la persona les dades figuren com a titular del compte d'usuari no té antecedents penals per qualsevol dels delictes a què fa referència l'apartat 5è de l'article 8 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, el qual assenyala textualment que: "no podran ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes "