Sant Tomàs arrenca una campanya per alertar dels perills de l’ús de pantalles en infants

OSONA/estrip.- El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Sant Tomàs, Tris Tras, ha impulsat una campanya per conscienciar a les famílies de l’impacte negatiu de l’ús de pantalles a la primera infància i oferir recursos de divulgació als centres educatius i professionals mèdics. En els darrers anys, s’han aconseguit evidències que relacionen l’ús abusiu i inadequat de les pantalles amb problemes en el neurodesenvolupament.   

Des del centre s’ha observat com la pantalla ja forma part del dia a dia de molts infants. Segons un estudi fet entre el 2019 i el 2023, amb la participació de cinc CDIAPs de Catalunya, entre ells el Tris Tras, el 90% dels nens i nenes d’entre 16 i 48 mesos d’edat que van participar en l’observació miraven la televisió i només un 2,6% no tenia cap mena de contacte amb les pantalles. A partir de les dades, es va constatar que els infants que més hores passaven davant de les pantalles presentaven un major retard en el desenvolupament de les habilitats socials, la motricitat, el llenguatge expressiu i l’àrea cognitiva. A més, també es va detectar que tenien un augment de l’ansietat i les conductes desafiants.

Estudis fets entre el 2019 i el 2022 al Canadà demostren que la pandèmia ha disparat les hores que els nens i nenes passen mirant pantalles. Si el 2019 un infant, entre 1 i 3 anys, passava unes 2,5 hores de mitjana al dia davant de pantalles, l’any 2022 aquestes hores s’havien quasi doblat fins a les 4,1 hores.

A partir d’aquestes evidències, l’equip de professionals del Tris Tras van considerar necessari iniciar accions preventives per conscienciar dels efectes de l’ús de pantalles en aquestes primeres edats. «Volem fer arribar a totes les famílies informació sobre les conseqüències que pot generar la sobreexposició en aquestes primeres edats, i alhora donar-los alternatives», explica la psicòloga del Tris Tras i responsable del projecte Anna Salvans.

Salvans explica que entre el naixement i els 6 anys es donen molts canvis en el desenvolupament cerebral de l’infant, el cervell i el cos es desenvolupa com mai més ho farà i assegura que «té una gran plasticitat neuronal i tot el que s’aprèn i la manera com s’aprèn serà la base per al seu creixement».

Una de les primeres accions ha estat elaborar material informatiu molt visual que estarà a disposició dels professionals de pediatria i educadores de les escoles bressol, el qual es vol fer arribar al major nombre de famílies. En diverses xerrades adreçades a aquest col·lectiu, professionals del Tris Tras informen dels perills de permetre estar massa hores davant de les pantalles als seus fills i filles i els donen alternatives a la pantalla. «Com a pares i mares també hem de fer la reflexió i preguntar-nos quin ús fem dels dispositius quan estem amb els nostres fills, ja que nosaltres som el seu model», apunta Salvans.

Les principals recomanacions de la campanya informativa són evitar l’exposició a les pantalles als infants de 0 a 3 anys, potenciar la interacció i el contacte social directe, el joc lliure i tranquil per facilitar el desenvolupament psicomotor, emocional i conductual de l’infant i finalment evitar donar les pantalles com a recurs tranquil·litzador o cangurs digitals.

Des del Tris Tras, amb aquesta campanya, es treballa per promoure bons hàbits i conductes saludables, oferint mesures i eines a les famílies per a relacionar-se amb la tecnologia de manera més positiva i responsable. L’objectiu és evitar que l’ús de pantalles en franges d’edat tan primerenques generi desajustos en el seu neurodesenvolupament: «Si evitem l’ús de pantalles els primers anys de vida, estem fomentant un desenvolupament saludable dels nostres infants», conclou Salvans.