Solidaritat, el valor d’una paraula

     Joan Soler (de l’equip del Casal Claret i de l’Associació Araguaia-ANSA).

Comencem amb un petit exemple d’un ús de la paraula «solidaritat»: ‘La Solidaritat és la tendresa dels pobles’.

Esperanzah! és un Festival que pretén sensibilitzar la població sobre una temàtica social, que cada any, o cada cop que es necessari, es canvia. La temàtica d’enguany va dedicada a La Solidaritat, fent servir una frase de la cèlebre Gioconda Belli: ‘La Solidaritat és la tendresa dels pobles’. Una temàtica que engloba molts temes que ens preocupen i ocupen, refugiats, racisme, xenofóbia, masclisme/feminisme, educació, economia solidària…

Esperanzah!, juntament amb altres entitats com Stop Madre Mortum; Proactiva Open Arms; Les Dones sàvies de Sant Cosme, La Fundació Cívica Esperanzah, el Cor Safari Fundació Nzuri Daima; Pallassos en Rebeldía; La Rue del So, Cultura Activa, XES-Xarxa d’Economia social i solidària, l’Obra social de Sant Joan de Déu, estem preparant tres dies on, a través de la cultura, reivindicarem el nostre desig d’un món millor.

Per poc que hom conegui Gioconda Belli, un festival com aquest del Prat de Llobregat amb el seu barri de Sant Cosme, pot comprendre fàcilment els ingredients de la paraula solidaritat i d’una actitud/acció solidària. Senyalem-ne alguns:

1.- Evidentment que té un sentit radicalment diferent de qualsevulla forma d’assistencialisme o ‘caritat’. I, per tant, no és una actitud ‘des de dalt’, sinó des del costat, en la igualtat i la col·laboració mútua.

2.- És transformadora: sens dubte es pot donar en situacions en què una de les parts està molt necessitada d’una col·laboració concreta en algún aspecte… Però tendeix sempre a conformar accions que transformin la realitat, aportant nous nivells de dignitat, força transformadora, capacitat de lluita, etc.

3.- És lúcida: Es practica coneixent contextos varis dels espais o grups en els que s’aplica l’acció solidària. I, per tant, té presents els resorts del sistema (econòmic, polític, etc…) amb els quals s’enfronta, i coneix les dificultats dels procesos de canvi, millora, etc…, però és capaç d’apostar per aquest camí transformador, malgrat les dificultats…

Evidentment, això es pot mostrar en centenars i milers d’accions solidàries que s’han realitzat o es continúen realitzant en molts àmbits i des de moltes entitats i iniciatives…

Sens dubte, aquesta paraula, com tantes altres pot ser i ha estat manipulada per persones, entitats o faccions amb interessos espuris, manipuladors, etc… Però per molta gent aquest no és un motiu per abandonar aquesta paraula, com tantes altres, sinó per continuar donant-li tot el valor que té, comunicant unes característiques realment humanitzadores, igualitàries, col·lectives, transformadores, lúcides, etc, de moltes accions.