Càritas Torelló va acompanyar 358 persones durant el 2022

TORELLÓ/estrip.- Càritas Interparroquial de Torelló va presentar, el 31 de maig, la memòria d’activitats i econòmica de l’any 2022 al Parc de la Pèrgola, davant els voluntaris i els membres de l’entitat. El seu director, Ramon Martínez, va començar donant les gràcies a tot el voluntariat que fa possible tirar endavant els projectes, va destacar la bona entesa i col·laboració amb les administracions, i l’agraïment als socis i donants que fan viables les iniciatives.

Com a dades rellevants, 358 persones van participar en els diferents programes que ha ofert Càritas Torelló que són: el d’Acollida i Acompanyament social, el de Persones sense llar i Habitatge digne, el de Persones Grans, el d’Infància, adolescència i família i el d’Educació i formació d’adults. D’aquestes 358 persones que consten, el 52% són dones i el 48% són homes. Càritas Torelló ha comptat amb 27 persones voluntàries, les quals han dedicat 3.103 hores per acompanyar als més vulnerables.

Des de Càritas Interparroquial de Torelló han detectat un augment de la vulnerabilitat i una cronificació de la pobresa, segons l’entitat s’ha incrementat en un 27% les persones ateses i un 6% d’aquestes persones ateses i acompanyades, fa més de 4 anys que segueixen en situació de vulnerabilitat.

Quant a les dades econòmiques, hi ha hagut unes despeses de 20.669 euros, 19.639 dels quals han anat destinats a l’acció social i 1.030 a altres despeses. Pel que fa als ingressos, s’han obtingut uns ingressos de 30.592 euros, dels quals 18.303 s’han rebut de fonts privades i 12.289 de fonts públiques. Càritas Torelló ha tancat l’any 2022 amb un resultat positiu de 9.923 euros.