Crida de Creu Roja Osona a l’Acolliment familiar

OSONA/estrip.- El Servei d’Acolliments Familiars de Creu Roja està en funcionament des del 1993 i amb motiu de la celebració dels 30 anys va organitzar un acte, el 8 de febrer a Barcelona, durant el qual famílies acollidores i joves exacollits van donar a conèixer el seu testimoni. També es va inaugurar una exposició fotogràfica sobre acolliments familiars realitzada pel fotògraf Josep Xoy i Soler, la qual durant aquest mes d’octubre ha estat instal·lada a la biblioteca Pilarín Bayés de Vic, on el 9 d’octubre es va celebrar una sessió informativa dins la campanya que s’està portant a terme de captació de famílies acollidores.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció temporal que garanteix als nens i nenes el dret a créixer en família, els ofereix estimació i comprensió i permet cobrir les necessitats fonamentals que tot infant té mentre no pugui tornar amb la seva família d’origen. És una mesura temporal per oferir als infants el millor entorn possible per créixer fins que la seva família resolgui els problemes que li impedeixen ocupar-se’n. La majoria d’aquests infants resideixen en centres d’acollida o en centres residencials d’acció educativa (CRAE), depenents de l’Administració. Alguns fa temps que hi viuen. Tot i que en el centre reben l’atenció, l’afecte i l’educació de manera integral, necessiten una família que els ofereixi l’embolcall afectiu i educatiu que els permeti créixer en les millors condicions.

Durant els darrers 30 anys, la Creu Roja ha gestionat, a la província de Barcelona, l’acolliment de més de 320 infants en situació de desemparament a través de més de 200 famílies acollidores. En el cas d’Osona, hi ha una dotzena llarga de famílies que hi participen. A Catalunya hi ha més de 700 famílies acollidores i més de 900 infants i adolescents que viuen en famílies d’acollida. A més, unes 2.000 criatures viuen amb familiars que no són els seus pares i uns altres 3.000 viuen en centres, esperant una llar temporal o una adopció.

Ampliar el banc de famíliesActualment, una de les prioritats del servei és ampliar el banc de famílies disposades acollir aquests menors. Amb aquest objectiu, la Creu Roja ha posat en marxa a tot Catalunya accions de foment de l’acolliment i disposa, també, d’una xarxa territorial, local i comarcal, que contribueix a aquesta difusió. A més, compta amb una nova pàgina web (www.acollimentfamiliar.org) a través de la qual ofereix informació sobre com acollir, recursos i on es poden consultar les dates de les diferents activitats programades.

La Creu Roja gestiona des del 1993 el servei d’Acolliments Familiars a les comarques de Barcelona, en col·laboració amb la Generalitat i amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), que és qui en té les competències. Aquest Servei es dirigeix a promoure la incorporació d’un infant o adolescent en situació de desemparament en el si d’una família acollidora a fi d’assolir el seu desenvolupament integral.  El 2019, amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat, es va crear el projecte Foment dels Acolliments Familiars, que busca la difusió i la promoció de l’acolliment familiar i l’enfortiment de la borsa de famílies acollidores.

A Catalunya existeixen diferents tipus d’acolliments. Per una banda, l’acolliment d’urgència i diagnòstic, el qual permet que l’infant visqui amb una família un temps determinat mentre un equip tècnic estudia les circumstàncies i valora què fer en aquest cas. És un tipus d’acolliment adreçat a infants de fins a sis anys. També hi ha l’acolliment simple, quan la criatura és acollida per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar abans de dos anys; i l’acolliment permanent, que s’ha d’acordar si es preveu que el desemparament serà definitiu, però l’adopció no és possible o recomanable.

A més, existeix l’acolliment en unitat convivencial d’acció educativa (UCAE), adreçat a infants i adolescents tutelats amb necessitats educatives especials, malalties cròniques o trastorns de conducta, i grups de germans que requereixen una atenció més especialitzada. En aquest cas, la família d’acollida ha de disposar d’una titulació específica, formació i experiència per atendre’ls. I per últim, hi ha l’acolliment de caps de setmana i vacances, un tipus d’acolliment adreçat a canalla major de nou anys, que està ingressada en centres residencials i necessiten gaudir d’un ambient familiar.

Les persones interessades a ser família acollidora (de tota mena, també monoparentals) reben una informació inicial i els passos a seguir en cas de voler acollir. Després es realitza una valoració de l’oferiment i es realitzen un mínim de tres entrevistes (dues a Creu Roja i l’altra al domicili) i un curs de formació. Posteriorment, l’equip d’estudi emet a l’Administració un informe psicosocial amb la valoració de l’oferiment, justificant els motius d’estimació o desestimació tècnica. Per a més informació es pot anar a l’oficina de Creu Roja Osona situada al carrer del Molí d’En Saborit, 5, de Vic.

Exposició fotogràfica itinerant de Josep Xoy i Soler

El 9 d’octubre, a les 6 de la tarda, es va celebrar a la biblioteca Pilarín Bayés de Vic una sessió informativa sobre l’Acolliment familiar. L’acte va anar precedit de l’exposició fotogràfica ‘Acolliments familiars’, de Josep Xoy i Soler, arquitecte i fotògraf de Berga, la qual es va instal·lar al vestíbul de la biblioteca del 3 al 13 d’octubre. Precisament, Josep Xoy, qui col·labora com a família acollidora junt amb la seva esposa Tona Soler, ha cedit una fotografia de l’exposició per a la portada d’aquesta edició de la revista Estrip. L’exposició està representada per cinc paraigües translúcids, on cadascun representa una modalitat d’acolliment diferent a través de fotografies i un text explicatiu del simbolisme el qual, segons l’autor, expressen situacions presents en la vida dels infants acollits, la família d’origen i la família acollidora. Amb la finalitat de continuar donant a conèixer l’acolliment, la mostra recorrerà diversos municipis de tot Catalunya.