Osona lidera els voluntaris del temps

L’Agrupació Meteorològica d’Osona està conformada actual-ment per una cinquantena de voluntaris col·laboradors que faciliten que la comarca tingui una riquesa excepcional de dades relacionades amb la meteorologia que arranca del 1846 i que des de llavors ha generat un interès constant que, percentualment, ha convertit Osona en un referent a nivell d’informadors del temps.

El president de l’Agrupació Meteorològica d’Osona, Manel Dot, ens ex-plica que a la comarca d’Osona es donen situacions extremes quant a temperatures i amb una gran riquesa de fenòmens meteorològics que tenen la seva cirereta amb la boira, la pubilla de la Plana. Episodis de 20 graus sota zero i màxims superant els 40 graus positius han estat ingre-dients claus per fomentar una afició que va molt més enllà d’un caprici intermitent, perquè la feina dels informadors meteorològics és essencial per entendre la meteorologia del nostre país i requereix un treball i una constància que s’alimenten del coneixement de l’entorn més proper i del compromís solidari de servei a la societat.

La comarca d’Osona ha estat molt important al llarg del temps des del punt de vista meteorològic. Han estat observadors importants el pare Manuel Cazador, Josep Pratdesaba i Mn. Manuel Serinanell, entre molts altres, que sorgiren arran de les observacions de l’anomalia tèrmica de la Plana: la inversió tèrmica. Cal destacar que ja existeixen dades frag-mentades de Vic des de l’any 1846 i a partir de l’any 1855, recollides per Joaquim Salarich. Manuel Cazador, sacerdot i home de ciència, va fundar l’observatori de Sant Julià de Vilatorta l’any 1899, un observatori que va funcionar sense interrupció fins a l’any 1956, quan va morir. Josep Prat-desaba va fundar el 1913 l’estació meteorològica al col·legi dels germans Maristes de Vic i el juny del 1923, Eduard Fontseré i el pare Manuel Caza-dor, exposaren a Pratdesaba la intenció d’instal·lar una xarxa d’observa-toris a Osona, i així es va crear la primera xarxa meteorològica comarcal. Gràcies a les seves investigacions i amb la col·laboració amb Josep Prat-desaba i Eduard Fontserè, creador del Servei Meteorològic de Catalunya el 1919, van detectar la inversió tèrmica de la plana de Vic. Actualment l’Agrupació segueix amb força aquest llegat gràcies als col·laboradors i patrocinadors com els ajuntaments i empreses com Goufone.

Osona és la comarca catalana amb més aficionats a la meteorologia de-guts especialment als extrems i contrastos meteorològics que es viuen, aquests referents també es donen a escala de Catalunya i, proporcional-ment, segons explica el director del Servei Català de Meteorologia és el país del món amb més aficionats al temps.